Dan graduering

Da Dan graduering lige er blevet revideret - skal hjemmesiden lige rettes. Nedenfor kan revideret udgave fået som både PDF og word dokument

 Klik her og få 2019 revideret udgave som pdf -fil »

Klik her og få 2019 revideret udgave som word dokument »

Overordnet set indeholder en dan-graduering tre elementer, da alle 3 elementer er helt essentielle i en hver karateudøvers udvikling. Udviklingen kan betragtes som et hus, der bliver båret på 3 ben. Hvis et af benene er svækket, vil hele husets fundament være svækket. Alle 3 områder er derfor lige vigtige inden for karate og vil derfor indgå i en vurdering ved en Dan graduering.

De følgende tre "søjler" er som følger:

Undervisnings mål:

MOKUTEKI (Higaonna Sensei)

Goju-Ryu Karate-do’s

fysiske grundelementer:

Budo

grundelementer

 • At udvikle fysikken og den åndelige side af eleven. Vi arbejder hen imod en indre styrke og en forbedring af elevens karakter og karateegenskaber.
 • At beskytte traditionel Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, som en immateriel kulturskat, samt fremme Okinawa Goju-Ryu’s udvikling.
 • At udvikle vores kampkunst, Okinawa Goju-Ryu, teknisk gennem ihærdig og hård træning.

Junbi Undo

Kihon Waza

Kata:

• Kaishugata

• Heishugata

• Bunkai

Hojo Undo

Kumite:

• Kihon (Ippon, Sandangi,

  Sanbon Ippon, osv.)

• Yakusoku

• Jiyu (Iri Kumi)

• Kakie

Respekt

Loyalitet

Ærlighed

Integritet

Disciplin

Ihærdighed

Accept

Udholdenhed

Selvopofrelse

Samarbejdsvillig

Hvornår

Der afholdes to dan-gradueringer om året. I juni måned afholdes dan-gradueringen i København Karateklub og i december måned afholdes den i Honbu-dojo.

Formelle krav

I nedenstående skema ses de formelle krav i forbindelse med en dan-graduering.

Grad

Minimums tid siden sidste graduering

Minimum alder

Gasshuku krav siden sidste graduering

Nationale

Internationale

Junior Shodan

6 måneder og mindst 3 år i Goju Ryu

10 år

3

(opgradering minimum 1)

Shodan

1 år og mindst 3 år i Goju Ryu

18 år

3

Nidan

2 år

20 år

2

Sandan

3 år

23 år

2

Yondan

4 år

27 år

2

1

Godan

5 år

32 år

3

Rokudan

6 år

38 år

3

Graduering kun på Okinawa

Nanadan

7 år

Kun ved invitation

45 år

4

Graduering kun på Okinawa

Hachidan

8 år

Kun ved invitation

53 år

5

Graduering kun på Okinawa

Nationale Gasshuku’er: Her menes de to danske Gasshuku’er som afholdes i henholdsvis foråret samt i efteråret.

Internationale Gasshuku’er: Her menes et Gasshuku uden for landets grænser som ledes af

Morio Higaonna Sensei, Tetsuji Nakamura Sensei, Ernie Molyneux Sensei eller Henrik Larsen

Sensei. Gasshukuet skal have en varighed af 3 træningsdage.

Pris

Tilmeldingsblanket samt tilmeldingsgebyr skal afleveres til ens klubchefinstruktør. Klubchefinstruktøren skal derefter aflevere de underskrevne tilmeldingsblanketter samt tilmeldingsgebyr til Sensei Henrik Larsen senest en måned inden dan-gradueringens afholdelse.

Junior Shodan

900 kr.

Junior opgraduering

600 kr.

Shodan

900 kr.

Nidan

1.400 kr.

Sandan

2.000 kr.

Yondan

3.000 kr.

Godan

4.000 kr.

Rokudan

6.000 kr.

Nanadan

9.000 kr.

Hachidan

14.000 kr.

Beskrivelse af dan-graderne

Nedenfor følger en beskrivelse af dan-gradernes indhold samt hvilke forventninger der er til dem som ønsker at graduere.

Junior shodan

Junior graderne inddeles som følgende

Kodomo kakyu shodan    10 – 13 år.

Kadet chukyu shodan      14 – 15 år.

Kadet jokyu shodan        16 – 17 år.

Kodomo kakyu shodan

I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Sanchin
 2. Thi Ichi
 3. Ude tanden
 4. Kakie
 5. Teori

Til gengæld skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.

Kadet chukyu shodan

I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Thi ichi
 2. Ude tanden

De skal besvare en mindre teoretisk prøve, der ikke indeholder historiske spørgsmål.

Samtidig skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.

Kadet Jokyu shodan

I forhold til gradueringskravene for shodan skal denne gruppe ikke vise følgende:

 1. Ude tanden

Til gengæld skal de vise forskellige teknikker og kombinationer på plethandsker.

De skal besvare en mindre teoretisk prøve, der ikke indeholder historiske spørgsmål.

 

Tidsramme

Gradueringerne skal følges *. Tager man f.eks. Kodomo kakyu shodan når man er 13½ år skal man altså inden man fylder 15 år, have taget næste niveau Kadet chukyu shodan.

*Kun i helt specielle tilfælde kan der dispenseres fra denne regel. 

Bælte        

Kodomo kakyu shodan :  sortbælte med en hvid stribe i længderetningen

Kadet chukyu shodan :    sortbælte med en rød stribe i længderetningen       

Kadet jokyu shodan :      helt sortbælte med 2 røde striber


Shodan

Fysisk/teknisk            Samme som foregåend
Desuden:     Shisochin med bunkai
                                                            Chi shi

Karakter/psyke              Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

üMan skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.

ü Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.

ü Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Teori                           Man skal svare på ca. 35 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til shodan.

                                   For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.

Træningstid                Ved almindelig træning 2 gange ugentligt skal perioden mellem 1.kyu og shodan være minimum 1 år.

Tilmelding                   Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.

                                   Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.

Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse               Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                            Er den første grad inden for sortbæltehierarkiet. Denne grad betragtes som en “junior” grad i Yudansha hierarkiet.

NIDAN

Fysisk/teknisk            Samme som foregående graduering,

Desuden:     Sanseru med bunkai

                                                    Tensho

                                                    Ishi Sashi

                                                    Makiwara

Karakter/psyke              Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

üMan skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.

ü Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.

ü Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Teori                           Man skal svare på ca. 45 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til nidan.

                                   For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.

                                   Desuden skal man kende de vitale nervepunkter foran på kroppen.

Træningstid                Perioden mellem shodan og nidan skal være minimum 2 år.

Tilmelding                   Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.

                                   Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.

Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse               Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                            Er den anden grad inden for sortbæltehierarkiet. Denne grad betragtes som en “junior” grad i Yudansha hierarkiet.

SANDAN

Fysisk/teknisk            Samme som foregående graduering,

Desuden:     Sanseru med bunkai

                                                    Tensho

                                                    Sepai med bunkai

                                                    Kankyu Higaonna’s Sanchin

Ishi Sashi

                                                    Makiwara

                                                    Konko ken

Teori                           Man skal svare på ca. 45 spørgsmål i Okinawa Goju-ryu karatens historie (findes i ”Traditionel karate nr. 1) og teoretiske spørgsmål vedr. de kata som er omfattet gradueringskravene til shodan.

                                   For at bestå, skal man have min. 70% korrekt.

                                   Desuden skal man kende et udvalgt af vitale nervepunkter fronttalt og bagside.

Træningstid                Perioden mellem nidan og sandan skal være minimum 3 år.

Tilmelding                   Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.

                                   Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.

Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse               Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                            Sandan er det første skridt ind i 'Senior' eller 'Sensei' hierarkiet. På dette niveau, begynder den enkeltes karaktertræk, at have større og større betydning. Det er derfor heller ikke nok, bare at opfylde minimumskravene. Udøveren forventes at lægge noget ekstra i sine bestræbelser.

Følgende retningslinjer er vigtige for Sandan

üFysik & psyke - Et højere fysisk, psykisk og teknisk niveau end til Nidan. Udøveren skal være i stand til at 'klare' sig, i en ampsituation med jævnbyrdige i samme aldersgruppe/års erfaring osv.

üEngagement - Udøveren skal udvise engagement i organisationen ved at deltage og støtte regionale og nationale begivenheder.

üUndervisning - Ingen kan opnå Sandan uden selv at have undervist, enten som instruktør eller på ad hoc-basis.

üLoyalitet – Udøveren skal udvise loyalitet til dojo’en/klubben og dennes chefinstruktør, organisationen, kollegerne og Chefinstruktøren.

üStatus blandt ligemænd - Hvordan opfattes udøverens evner, personlighed og lignende blandt ligemænd?

YONDAN

Fysisk/teknisk               Samme som foregående graduering,

Desuden:     Sanseru med bunkai

Sepai med bunkai

Kururunfa med bunkai

                                                    Tensho

                                                    Kanryu Higaonna’s Sanchin

Ishi Sashi

                                                    Makiwara

                                                    Konko ken

Karakter/psyke              Stress reaktion, udstråling og holdning vil blive bedømt, som en del af bestået/ikke bestået.

üMan skal udvise en positiv karakter i forhold til en selv og især andre.

ü Efterleve karatens etikette. I dojo’en, såvel som uden for.

ü Udvise menneskelighed ved blandt andet at vise respekt for andre, uanset alder, køn og kundskaber. Dette gælder både uden for og inde i dojo’en.                                        

Afhandling                       Der skal laves en fyldestgørende afhandling, som afleveres 1 måned før selve gradueringen.

Træningstid                Perioden mellem sandan og yondan skal være minimum 4 år.    

Tilmelding                   Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.

                                   Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.

Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse               Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                            Alt hvad der kræves til Sandan – men et niveau højere og et større engagement i organisationen. Det fysiske og psykiske niveau er vigtigt – udøveren skal kunne 'klare’ sig selv, i forhold til sin alder, fysik o.lign.

GODAN

Fysisk/teknisk               Samme som foregående graduering,

Desuden:     Sanseru med bunkai

Sepai med bunkai

Kururunfa med bunkai

Sesan med bunkai

                                                    Tensho

                                                    Kanryu Higaonna’s Sanchin

Ishi Sashi

                                                    Makiwara

                                                    Konko ken

Afhandling                       Der skal laves en fyldestgørende afhandling, som afleveres 1 måned før selve gradueringen.

Træningstid                Perioden mellem yondan og godan skal være minimum 5 år.     

Tilmelding                   Senest 1 måned før den fastsatte graduering dato.

                                   Der afleveres et stk. tilmeldingsblanket + et stk. pasfoto.

Der betales ved tilmeldingen.

Godkendelse               Klubbens chefinstruktør skal anbefale gradueringen. Dette sker ved at underskrive tilmeldingsblanketten.

Note                           Senior niveau med følgende betragtninger.

üHar udøveren opnået respekt fra instruktører, juniorer og senior medlemmer i deres Dojo, såvel som resten af landet, gennem deres adfærd - på og uden for gulvet?

üKorrekt attitude og ubetinget loyalitet til organisationen?

üKan udøveren tåle og acceptere kritik og bruge det positivt?

üHar udøveren en objektiv dømmekraft?

üFysisk evne vigtigt - skal kunne 'klare” sig selv.

üSelvtræner udøveren regelmæssigt?

SENIOR-GRADUERING

Senior-gradueringen er en mulighed for medlemmer af IOGKF-Danmark, som er 60 år og opefter, at gå til en dan-graduering. Senior-gradueringen lægger i højere grad op til det aktuelle gradueringspensum, samt fokuserer mere på teknik og forståelse end på styrke og udholdenhed.

Formelle krav

 • Fyldt 60 år

 • Ønsker at graduere i spektret 1. – 5. dan

 • Krav til deltagelse i gasshukuer, tid mellem gradueringer samt teoretiske prøver følger reglerne fra de ordinære dan-gradueringer.


Hvornår
Senior-gradueringen afholdes én gang om året i december måned i Honbu Dojo samme dag som de ordinære dan-gradueringer.


Varighed
Gradueringens varighed vil ca. være 1 time inkl. votering.

Indhold

 • Kihon

 • Åndedrætskata (1. dan: Sanchin, 2. dan: Tensho, 3. dan og op: Kanryu Senseis Sanchin)

 • Kata (Gradueringskataen samt en valgfri kata)

 • Bunkai (Gradueringskataen samt ens valgfri kata)

 • Hojo Undo (Frie øvelser med et valgfrit redskab: Chi-shi, Ishi-Sashi, Nigiri Game eller Kongo Ken)


Pris
Senior-gradueringen følger priserne for de ordinære dan-gradueringer.